Vilka är de största tillgängliga längderna?

Det beror i hög grad på användningen och hur stor bandspänning/belastning trummotorn utsätts för. Vi har hittills tillverkat trummotorer som är upp till 3,5 m långa. Däremot kan de minsta längderna som anges på databladen inte minskas.

 

Vad är en trummotor?

Vad gäller beträffande underhåll?

Kan en Van der Graaf-trummotor köras med en växelriktare?

Är en Van der Graaf-trummotor reversibel?

Kan en Van der Graaf-trummotor köras utan ett band?

Kan Van der Graaf-trummotorer köras på 24 V likström?

Kan en Van der Graaf-trummotor beläggas?

Vilka världsomspännande standarder är tillgängliga?

Vilka av världens spänningar/frekvenser finns tillgängliga?

Vad händer om något går fel?