Lutande läge

Ibland behöver en trummotor monteras lutande eller till och med lodrätt. Detta är möjligt, men vi måste justera oljenivån i trumman eftersom oljan rinner mot den lägre sidan i trummotorn och gör att det övre lagret körs utan smörjning. För att undvika problem behöver vi veta monteringsvinkeln så att vi kan fylla trumman med extra olja och montera ett självsmörjande lager på den höga sidan.