Extrautrustningar

En trummotor är ingen standardprodukt. Förutom olika diametrar, längder, effekter och varvtal finns det många andra sätt att konfigurera en trummotor beroende på användningsområdet.

För att säkerställa korta ledtider tillverkar vi de standardlängder som visas i vår katalog. Det betyder inte att vi inte kan leverera andra längder.