Kodhjuls-/givarlager

Inom vissa användningsområden måste ett transportbands hastighet eller läge mätas. Vid dessa tillämpningar kan vi montera ett kodhjuls- eller givarlager för att noggrant mäta trummotorns rotationshastighet.

Den noggrannhet som krävs avgör vilken typ av kodhjul eller givare som används.