Termiskt skydd

På begäran kan en ”GV”-trummotor förses med termiskt skydd. Det består av antingen en termistor (PTC) eller Klixon (lindningstermostat). Dessa installeras på varje fas i elmotorn.