Broms/backspärr

Om ett lutande transportband stoppas med full last kan det röra sig bakåt.

För att förhindra detta kan vi montera en backspärr. Ett av lagren i trummotorn ersätts med ett envägslager. Sättet som lagret är monterat avgör trummans rotationsriktning. TBRH står för medurs rotation och TBLH för moturs, sett från kopplingsboxen.

I situationer där en trummotor måste kunna köras i båda riktningarna kan man inte använda en backspärr. I sådana fall använder vi en broms. Om ett nedåtlutande eller vågrätt band behöver stoppas snabbt så att det går att plocka upp eller lägga dit föremål är en broms den bästa lösningen.

Om du har funderingar angående ditt användningsområde ska du inte tveka att kontakta oss.