Olja

Standardolja i en ”GV”-trummotor är Castrol Alpha SP 100. Om oljan behöver bytas är det viktigt att den överensstämmer med standarden ISO VG 100.

Vid användning inom livsmedelsindustrin kan trummotorn fyllas med Castrol Optileb GT150. Detta är en syntetisk olja av livsmedelsklass.

Om trummotorn är försedd med en våt broms (anges med WB i typnumret) eller en kopplingsbroms (CB), är den fylld med Castrol Agri-trans plus 10W30. Eller, i livsmedelsindustrin, med Castrol Vitalube HS68. Båda är syntetiska oljor.

I lågtemperaturmiljöer (–40 °C) är trummotorn fylld med Vitalube HS32.

Motsvarande oljor finns nämnda i vår handbok.