Kabelutgång

Som standard är våra trummotorer försedda med en kopplingsdosa. Alternativa kabelingångar finns tillgängliga (se produktdatabladen). Beroende på motortypen är olika kabelingångar möjliga. Dessa alternativ visas i vår katalog.

Om du väljer en kabelingång vill vi veta följande:

• Vilken typ av kabelingång?

• Hur lång måste kabeln vara?

• Ska trummotorn anslutas till en växelriktare (i så fall ska vi använda en skärmad kabel)?

• Vilken är anslutningsspänningen?