Fördelar med Van der Graaf-trummotorer

Oljetätningarna löper på härdade slitringar av rostfritt stål

De flesta trummotoraxlar är tillverkade av stål. Om oljetätningarna roterar direkt på axeln slits axeln förr eller senare och trummotorn börja läcka olja. Inte en Van der Graaf trummotor! Alla ”GV”-trummotortätningar löper på härdade och polerade slitringar av rostfritt stål. När dessa så småningom slits kan de helt enkelt bytas.

Byt olja efter 50 000 drifttimmar

När vi utformade ”GV”-trummotorn insåg vi att många fabriker inte utför något underhåll eller använder underleverantörer för underhåll. Därför konstruerade vi våra trummotorer så att de kan arbeta utan underhåll i 50 000 timmar (mer än 13 år med 10 timmar/dag). Efter denna tid behövs bara ett oljebyte, vilket kan utföras utan att trummotorn behöver demonteras från transportören (om ramkonstruktionen tillåter detta).

Vridbar kopplingsdosa

Det är inte alltid möjligt att montera en trummotor så att kabeln kommer in i kopplingsdosan underifrån. Kabeln måste ibland böjas, vilket ökar risken för skador, eller så måste kopplingsdosan demonteras och monteras i rätt läge. Med Van der Graaf-trummotorer behöver bara en låsskruv lossas för att vrida kopplingsdosan upp till 90° medurs eller moturs.

Ändkåpor i gjutjärn eller rostfritt stål

Många tillverkare av trummotorer använder aluminiumdelar till växelhus, ändkåpor och mantlar. De påstår att huvudorsaken till att aluminium används är att spara vikt jämfört med stål eller gjutjärn. Orsaken är dock kostnaden, eftersom aluminium är mjukare och enklare att bearbeta. Van der Graaf använder gjutjärn för alla ändkåpor, statorhus, motorhus, växelhus och kopplingsdosor. Stål används för manteln. Jämför vikterna. Kan du verkligen jämföra hållfastheten hos aluminium med stål eller gjutjärn? Skyddar det tillräckligt mot möjliga yttre slagkrafter eller hög bandspänning hos ett transportband?

Fyrkantiga axlar

De flesta trummotorer har axlar med två plana ytor för fastsättning i en ram. I normala fall är detta tillräckligt. Vid mer extrema förhållanden, t.ex. många stopp-starter eller användning i två riktningar, kan dock ett litet mellanrum mellan axlar och fästen skada fästena och axlarna. Detta kan ge upphov till extra buller vid olika belastning och skadar nästan säkert trummotorn (särskilt om aluminiumfästen används). Van der Graaf levererar dubbel säkerhet. Alla axeländar bearbetas till en fyrkant och om du använder våra fästen eller konstruerar egna som håller axelns alla fyra ytor är ingen rörelse möjlig.

Demonterbara ändkåpor

Nästan alla trummotorer, särskilt i intervallet Ø 80–320 mm, är konstruerade med limmade eller fastpressade ändkåpor. Det gör motorn billigare att tillverka, men den blir svårare att underhålla eller reparera. Demontering av en ändkåpa är endast möjlig med specialverktyg eller efter värmning. Om trummotorn är belagd kan beläggningen skadas vid uppvärmning. Detta resulterar i en lägre initialkostnad, men högre underhållskostnader. Inte med Van der Graaf trummotorer. Vid mindre diameter är den ena ändkåpan och vid större diameter båda ändkåporna monterade med skruvar. Fråga din underhållstekniker vad denne föredrar.

Finslipade och polerade kuggar

Kvaliteten hos de yttre och inre dreven avgör hur mycket buller en trummotor avger. Fräsning eller hårdfräsning är inte tillräckligt enligt Van der Graaf. Polering och finslipning av kuggarna ger den högsta kvaliteten. Hos Van der Graaf är båda behandlingarna standard. Du kan faktiskt förutsäga en växellådas livslängd med hjälp av det ljud den avger. Lite ljud betyder liten friktion, och därigenom mindre slitage och längre livslängd.

Dataskyltar i rostfritt stål

Anser du att rostiga, saknade eller oläsliga dataskyltar är irriterande? Van der Graaf tillverkar alla dataskyltar i rostfritt stål. Skyltarna monteras på ändkåpan eller kopplingsdosan med rostfria nitar. På våra ändkåpor av rostfritt stål är all information ingraverad med laser, vilket säkerställer att uppgifterna förblir läsliga.